Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dostępu do informacji, przechowywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego i służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę JZ Jarosław Zębik z siedzibą 42-244 Cegielnia, ul. Mstowska 22A, identyfikująca się numerem NIP: 5732306422 (zwanym dalej Administratorem).
Administrator jest właścicielem witryny www.radosnybobas.pl i jednocześnie administratorem danych. Dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających sklep internetowy www.radosnybobas.pl (zwanego dalej: "Sklepem").

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Sklepu w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży a także w celach ich archiwizacji.

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celach określonych w pkt. 1.

3. Klienci mogą przeglądać zawartość Sklepu oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

4. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Sklepie oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Administraotra informacji o świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji wysyłając maila z prośbą o rezygnację na adres sklep@radosnybobas.pl.

5. Administrator zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania i prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych przez Administraotra.
Zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych a także możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6. W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: DPD Sp. z o.o., Sendit S.A., General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., InPost S.A., F.H.U. EPAKA Dariusz Chornicki, Poczta Polska Spółka Akcyjna, Dotpay S.A.. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum, niezbędnego do realizacji wysyłki i rozliczenia płatności dotyczącej umowy.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Informacje zbierane przy pomocy "Cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z witryny sklepu www.radosnybobas.pl.

8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, zmian w ustawieniach lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzeni za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z witryny www.radosnybobas.pl.